PENGENALAN

PPPM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPPMWPKL) adalah merupakan Cawangan Negeri kepada PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA MALAYSIA (Kebangsaan) yang berfungsi melindungi hak hak pengguna di Malaysia.

Sebagai sebuah badan NGO, PPPM telahpun didaftarkan bermula pada November 2002 kepada Pendaftar Pertubuhan Malaysia (Kementerian Dalam Negeri) dan menerima kelulusan pada 13 Februari 2003 dengan nama PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA PAHANG.

Pada 15 Julai 2005, Pendaftar Pertubuhan Malaysia (Kementerian Dalam Negeri) telahpun meluluskan permohonan pertukaran nama pertubuhan ini dari PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA PAHANG kepada PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA MALAYSIA.

Presiden terkini yang juga merupakan pengasas PPPM iaitu Dato’. Mohd Firdaus b. Abdullah sentiasa giat mempertahankan hak hak pengguna di Malaysia dengan tatacara yang berhemah dan berintegriti.