Definisi

Aduan Pengguna
  • PPPM adalah singkatan dari PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA MALAYSIA.
  • Pengguna merujuk kepada satu istilah yang digunakan untuk menerangkan pengguna atau ahli yang menggunakan perkhidmatan dan kemudahan perkhidmatan ini.
  • Aduan adalah dirujuk sebagai Aduan atau Maklumat atau Pertanyaan atau Cadangan.