Lain-lain

Aduan Pengguna
  • Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda (pengadu) bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda selaras dengan dasar PPPM serta perlembagaannya & undang-undang negara.
  • Polisi yang telah dibangunkan ini mungkin berubah dari masa ke semasa dengan mengambil kira perubahan teknologi, sebarang perubahan akan dimaklumkan dihalaman ini.
  • Jika anda menggunakan sistem keselamatan “Firewall / Pop Up Blocker” yang tinggi, anda mungkin mengalami kesukaran menggunakan kemudahan ini.
  • Jika didapati pengguna & syarikat yang berdaftar melanggar sebarang terma & syarat atau mana-mana prinsip PPPM, maka PPPM berhak membatalkan aduan.