Penafian

Aduan Pengguna
  • PPPM menyediakan satu platform sistem aduan sebagai satu kaedah alternatif  agar setiap pengguna boleh menyalurkan aduan ataupun cadangan mereka secara berhemah.
  • PPPM berhak membatalkan atau tidak mengambil sebarang tindakan atas aduan yang disampaikan/diterima.
  • PPPM dengan ini tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian, kos tambahan atau kerosakan yang timbul akibat daripada penggunaan mana-mana kemudahan ini.
  • PPPM berhak menukar syarat-syarat ini dari semasa ke semasa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Perubahan adalah merujuk kepada sebarang urusniaga berikutnya.
  • PPPM tidak mempunyai sebarang kewajipan serta tanggungjawab untuk menyelesaikan mana aduan yang dilaporkan namun kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka yang amat memerlukan.