PERSATUAN PERLINDUNGAN PENGGUNA MALAYSIA


BORANG PERMOHONAN KEAHLIANNota: Bahagian yang mempunyai tanda (*) adalah mandatori.


BAHAGIAN A


BAHAGIAN B: BUTIR PERIBADI


BAHAGIAN C: BUTIR KELULUSAN / PEKERJAAN


BAHAGIAN D: PEMILIHAN PAKEJ

Yuran Masuk + Yuran Bulanan

RM 20.00

Yuran Masuk + Yuran Seumur Hidup

RM 105.00

(Sekali Sahaja)

BAHAGIAN E: PENGAKUAN PEMOHON

* I have read this agreement and agree to the Terms and Conditions